خرم آباد

در لرستان، ایران
امروز: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر خرم آباد، در استان لرستان، ایران

اطلاعات شهر خرم آباد

آب و هوای شهر خرم آباد

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شمال شرق

رطوبت: ۶۸ درصد، فشار: ۲۹۳۲۶.۱۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۱۹

ساعت: ۱۷:۳۸

دما: °-۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۱ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما