خرم آباد

در لرستان، ایران
امروز: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر خرم آباد، در استان لرستان، ایران

اطلاعات شهر خرم آباد

آب و هوای شهر خرم آباد

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۲۶ درصد، فشار: ۲۹۱۵۶.۸۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۳

ساعت: ۲۰:۱۴

دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)